Tolak Bala' & Bencana Dengan Enam Perkara


Sahabatku,,,

Sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini bahwa hanya Allah SWT adalah satu-satunya Dzat yang menguasai seluruh kebaikan dan mudarat, baik yang belum maupun yang sudah menimpa seorang hamba. Allah Swt berfirman, :
“Katakanlah: Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilang kan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah: Cukuplah Allah bagiku, kepada-Nyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri.” (QS az-Zumar : 38) 

Ayat ini dan ayat-ayat yang semacamnya, memupus ketergantungan hati kepada selain Allah dalam meraih kebaikan atau menolak kemudaratan. Maka sudah sepantasnya kita mengenali jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk menyelamatkan diri dari berbagai bencana, musibah dan bala-bala kehidupan. 

Ada enam perkara jika dilakukan, maka Insya Allah kita akan dijauhkan dari berabagai musibah, balak dan bencana; 

1. Memperbanyak Do'a 
Biasakanlah hari-hari kita dimulai dengan memohon doa keselamatan kepada Sang Pemilik Hidup. “Ya Rabbana, jangan uji kami di luar batas kemampuan kami.” (QS Al-Baqarah : 286). 
Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa.”

2. Meningkatkan Taqwa 
Keterjagaan terhadap amalan taqwa pada akhirnya menutup hal terburuk dan apa pun yang tidak dikehendaki oleh-Nya. “Barang siapa yang bertaqwa, maka Allah jadikan ada jalan keluar baginya.” (QS at-Thalaq [65]: 2-3).

3. Mengejar Restu dan ridho Kedua Orang tua 
Tidaklah setiap kejadian dan peristiwa yang dialami oleh seseorang kecuali atas izin Allah Swt. Dan izin atau restu Allah bersama dengan restu kedua orangtua, demikian sebut Nabi SAW yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim.

4. Memperbanyak Sedekah 
Orang-orang yang beriman sangat sadar terhadap kekuatan sedekah sebagai ikhtiar menolak bala, kesulitan, dan berbagai macam penyakit. Rasullullah SAW bersabda, “Bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Dan obatilah penyakitmu dengan sedekah.” 

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, “Wahai Anak Adam, kosongkan gudangmu untuk memenuhi apa yang ada di sisi-Ku. Niscaya Engkau akan selamat dari kebakaran, kebanjiran, pencurian dan kejahatan.” (HR Thabrani dan Baihaqi) 

Dalam banyak hadis, Rasulullah menegaskan pentingnya sedekah sebagai tameng penolak bala. “Sungguh, sedekah dapat memadamkan panasnya kubur orang yang bersedekah, dan sungguh orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat dengan payungan sedekahnya.” (HR Thabrani) 

“Sedekah dapat mencegah 70 macam bencana, yang paling ringan adalah penyakit kusta dan supak.” (HR Thabrani). 

“Bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah, karena sungguh bencana tak dapat melewati sedekah.” (HR Thabrani)

“Obatilah orang sakit diantara kalian dengan sedekah.” (HR Baihaqi)

Dalam hadis lain, Nabi SAW menerangkan:
 “Yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling gemar bersedekah, dan amalan paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang mukmin, meringankan bebannya, membayarkan utangnya, atau menghilangkan laparnya.” (Shahih Al Jami’us Shagrir)

Imam Ibnul Jauzi dalam al-Mudhisy dan Imam as-Suyuthi dalam Kasyfu Sholsholah ’An Wasfi Zalzalah, mengisahkan gempa bumi dan tsunami pada zaman dulu secara detil tempat dan tanggal kejadiannya.Tatkala daerahnya dilanda gempa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera mengirim instruksi kepada para gubernurnya untuk bersedekah bersama warganya.

5. Memperbanyak istighfar 
“Kami tidak akan menurunkan azab bencana selama mereka masih beristighfar (QS al-Anfal : 33)

6. Rajin Silaturrahim 
Senantiasa menjaga tali silaturahim, selalu berzikir, dan membaca shalawat adalah cara yang dianjurkan Allah sebagai ‘penangkal bencana’. “Petir menyambar kafir juga mukmin, tetapi petir tidak akan menyambar orang yang sedang berzikir.”

Berikutnya, kegemarannya adalah senantiasa berbuat baik. (QS 55:60)

Marilah masing-masing dari kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan penolak balak diantaranya enam perkara ini, agar Allah jauhkan kita semua dari segala bentuk musibah dan bencana.

Ya Allah, jaga diri kami, keluarga kami, dan negeri tercinta kami dari segala bentuk musibah dan bencana..